icon-tel

Gọi ngay số

0912 800 877

Thời gian làm việc:

T2-T6: 8:30 - 17:30

Bà Hillary Clinton nói gì về hôn nhân đồng giới?

Một chương mới mở ra và được viết bởi những người đàn ông và phụ nữ. Những người tin rằng tất cả chúng ta, không chỉ một số ai đó mà là tất cả chúng ta nên có cơ hội được sống với tiềm năng mà Chúa ban cho. Đó là một thành quả không dễ gì đạt được.

Tất cả mọi người đã cùng đấu tranh, tổ chức và vận động ở các Quảng Trường lớn và nơi riêng tư để tạo sự thay đổi, không chỉ là một điều luật mà còn cả trong tâm thức và lý trí để tạo sự thay đổi. Và cảm ơn những gì mà thế hệ các bạn đã làm cho hàng triệu những cá nhân đặc biệt, những rào cản ngăn cách mọi người đến với sự Tự do một cách trọn vẹn, được sống với chính con người mình và được hưởng đầy đủ quyền lợi của một con người. Những rào cản đó đã không còn nữa.

Đã có một vài nhận định rằng "Quyền đồng giới và Nhân quyền" chúng tách rời và riêng biệt. Nhưng thực ra, chúng là một và giống nhau. Là 1 LGBT không khiến bạn mất đi tính người. Bởi vậy, Quyền đồng giới là Nhân quyền và Nhân quyền chính là Quyền đồng giới.

Hillary Clinton
Về đầu trang Logo Zalo