icon-tel

Gọi ngay số

0912 800 877

Thời gian làm việc:

T2-T6: 8:30 - 17:30

Hướng Dẫn Chi Tiết Về Đơn Cam Kết Bảo Trợ Tài Chính (Affidavit Of Support) Trong Hồ Sơ Bảo Lãnh Người Thân

Jun 19,2024
Hướng Dẫn Chi Tiết Về Đơn Cam Kết Bảo Trợ Tài Chính (Affidavit Of Support) Trong Hồ Sơ Bảo Lãnh Người Thân
Trong quá trình xin thẻ xanh dựa trên mối quan hệ gia đình, việc điền và nộp đơn Affidavit of Support (Tuyên Thệ Hỗ Trợ) là một bước quan trọng. Form I-864 yêu cầu người bảo lãnh cam kết sẽ hỗ trợ tài chính cho người nhập cư và chứng minh rằng họ có khả năng tài chính để làm điều đó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào hướng dẫn chi tiết về cách điền và nộp đơn Form I-864, bao gồm các yêu cầu tài chính và nghĩa vụ của người bảo lãnh.

THƯỜNG TRÚ NHÂN CẦN LÀM GÌ NẾU THẺ XANH BỊ MẤT

Nov 13,2019
THƯỜNG TRÚ NHÂN CẦN LÀM GÌ NẾU THẺ XANH BỊ MẤT
Thường trú nhân nên mang theo thẻ xanh của mình để chứng minh tình trạng hợp pháp của bản thân dù bạn đang ở trong hay ngoài Hoa Kỳ. Vậy trong trường hợp làm mất thẻ xanh, thường trú nhân sẽ phải làm gì?
Về đầu trang Logo Zalo