icon-tel

Gọi ngay số

0912 800 877

Thời gian làm việc:

T2-T6: 8:30 - 17:30

Điều chỉnh tình trạng AOS hay hoàn thành quy trình lãnh sự?

Jul 01,2024
QUY TRÌNH XIN THẺ XANH NÀO TỐT HƠN VÀ KHI NÀO BẠN CÓ THỂ LỰA CHỌN? Khi nộp đơn xin thị thực vợ/chồng (thẻ xanh theo diện kết hôn), tùy thuộc vào nơi mà vợ/chồng nộp hồ sơ xin thẻ xanh đang sống để áp dụng quy trình xử lý phù hợp.

Nếu họ đang sống và nộp đơn từ Hoa Kỳ, họ sẽ trải qua một quá trình được gọi là “điều chỉnh tình trạng AOS”. Quy trình này còn được gọi là "nộp đơn đồng thời" khi các giấy tờ cần thiết - đơn bảo lãnh người thân  (I-130) và đơn xin điều chỉnh tình trạng (I-485) - được nộp cùng nhau. Tất cả các đơn nộp từ bên trong Hoa Kỳ đều được xử lý bởi Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS), một bộ phận của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS).


Tuy nhiên, khi người phối ngẫu đang sống và nộp đơn từ nước ngoài, khi đó cần áp dụng thủ tục "xử lý lãnh sự" bởi việc này liên quan đến các viên chức tại lãnh sự quán và đại sứ quán Hoa Kỳ. Các hồ sơ nộp từ nước ngoài được xử lý bởi Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC), một cơ quan trực thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.


Mỗi quy trình có tiến trình riêng cũng như một bộ mẫu đơn đăng ký, tài liệu hỗ trợ và chi phí khác nhau, nhưng các yêu cầu về tính đủ điều kiện tổng thể đều giống nhau. Trong khi hầu hết các cặp vợ chồng không có sự lựa chọn giữa hai lựa chọn, một số cặp vợ chồng có thể tự quyết định xem phương pháp này có tốt hơn phương pháp kia hay không đối với hoàn cảnh và mục tiêu cụ thể của họ.


Khi bạn không có sự lựa chọn


Hầu hết các cặp vợ chồng thực sự không có lựa chọn nộp đơn xin thẻ xanh kết hôn từ trong Hoa Kỳ hay từ nước ngoài. Hãy cùng khám phá từng tình huống trong đó một cặp đôi phải tuân theo một quy trình cụ thể:


Điều chỉnh tình trạng 


Nếu vợ/chồng bảo lãnh là người có thẻ xanh (không phải công dân Hoa Kỳ) và vợ/chồng đang tìm kiếm thẻ xanh sống và dự định ở lại Hoa Kỳ trong khi đơn xin thẻ xanh của họ đang chờ xử lý, họ sẽ cần phải nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng.


Tuy nhiên, trong trường hợp này, người phối ngẫu đang xin thẻ xanh phải có khả năng duy trì tình trạng nhập cư hợp lệ tại Hoa Kỳ trong khi chờ đợi. Duy trì tình trạng nhập cư hợp lệ có nghĩa là có thị thực hợp lệ - chẳng hạn như thị thực làm việc H-1B hoặc thị thực sinh viên F-1 - cho đến khi họ nộp đơn xin thẻ xanh (Sử dụng Mẫu đơn I-485). Trên thực tế, điều này có nghĩa là vợ/chồng xin thẻ xanh phải có thị thực hợp lệ lên đến 2,5 năm sau khi nộp đơn xin thẻ xanh dựa trên kết hôn. Xử lý lãnh sự


Nếu vợ/chồng bảo lãnh là người có thẻ xanh (không phải công dân Hoa Kỳ) và vợ/chồng đang nộp đơn xin thẻ xanh sống ở Hoa Kỳ nhưng không thể duy trì tình trạng nhập cư hợp lệ, họ sẽ cần phải nộp đơn từ nước ngoài và tuân theo quy trình lãnh sự. “Không thể duy trì tình trạng nhập cư hợp lệ” có nghĩa là thị thực hiện tại của họ đã hết hạn hoặc sắp hết hạn và họ không thể đảm bảo được gia hạn hoặc thị thực hoàn toàn mới trước khi nộp đơn xin thẻ xanh (Sử dụng Mẫu I-485).


Nếu họ ở lại Hoa Kỳ quá sáu tháng hoặc lâu hơn khi thị thực tạm thời hết hạn, họ sẽ bị cấm tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong 3 hoặc 10 năm sau khi họ rời đi và cố gắng quay trở lại Hoa Kỳ. IC sẽ giải thích rõ về việc ở quá hạn trong bài viết khác.


Nếu vợ/chồng đang tìm kiếm thẻ xanh sống ở nước ngoài và không có thị thực hợp lệ để vào Hoa Kỳ thì họ bắt buộc phải nộp đơn từ nước ngoài và tuân theo quy trình lãnh sự.


Hạn chế ở đây là cặp đôi có thể phải sống xa nhau trong thời gian chờ cấp thẻ xanh, mặc dù không nhất thiết phải sống xa nhau suốt thời gian đó. Mặc dù vợ/chồng đang xin thẻ xanh có thể đến thăm vợ/chồng của họ ở Hoa Kỳ bằng thị thực du lịch, nhưng lựa chọn này thường không được khuyến khích vì những rủi ro liên quan. Quan trọng hơn, nếu họ đến Hoa Kỳ với tư cách là khách du lịch và sau đó nộp đơn xin thẻ xanh khi ở Hoa Kỳ, họ có khả năng vi phạm luật nhập cư của Hoa Kỳ. Ngược lại, vợ/chồng bảo lãnh đi thăm vợ/chồng của họ ở nước ngoài thường dễ dàng hơn nhiều. 


Khi bạn có sự lựa chọn


Một số cặp vợ chồng có thể chọn địa điểm và cách thức nộp đơn xin thẻ xanh kết hôn. Hãy cùng xem quy trình nào phù hợp hơn:


Sống ở Hoa Kỳ với thị thực hợp lệ:


Nếu người phối ngẫu bảo lãnh là công dân Hoa Kỳ và người phối ngẫu đang tìm kiếm thẻ xanh sống ở Hoa Kỳ và hiện có tình trạng nhập cư hợp lệ (nghĩa là họ có thị thực tạm thời, chẳng hạn như thị thực làm việc H-1B hoặc F-1 thị thực du học chưa hết hạn), họ có thể lựa chọn giữa việc điều chỉnh tình trạng và xử lý lãnh sự.


Lựa chọn tốt nhất phụ thuộc vào mục tiêu của cặp đôi trong một hoặc hai năm tới:


Tùy chọn 1: Nộp đơn từ nước ngoài thông qua xử lý lãnh sự


Đây thường là lựa chọn tốt nhất nếu trước khi định cư ở Hoa Kỳ, vợ/chồng đang xin thẻ xanh muốn dành một năm ở quê hương vì bất kỳ lý do gì (ví dụ: để hoàn thành chương trình học hoặc bán nhà).


Tùy chọn 2: Nộp đơn từ Hoa Kỳ thông qua việc điều chỉnh trạng thái


Đây thường là lựa chọn tốt nhất nếu vợ/chồng đang tìm kiếm thẻ xanh muốn ở lại Hoa Kỳ trong khi đơn xin thẻ xanh của họ đang chờ xử lý. Vợ/chồng xin thẻ xanh sẽ có thể ở lại Hoa Kỳ ngay cả khi thị thực hiện tại của họ (hoặc tình trạng nhập cư khác) đã hết hạn. Khoảng thời gian mà vợ/chồng xin thẻ xanh “ở lại quá hạn” thường sẽ được miễn vì lợi ích của việc kết hôn với công dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, điều quan trọng cần phải hiểu là USCIS luôn có toàn quyền quyết định cách giải thích việc lưu trú quá hạn trong quá trình nộp đơn xin thẻ xanh.


Sống cùng nhau ở nước ngoài


Nếu cả hai vợ chồng cùng sống ở nước ngoài, có một số cách để nộp đơn xin thẻ xanh kết hôn:


Tùy chọn 1: Nộp đơn khi vợ/chồng bảo lãnh đang sống ở Hoa Kỳ


Nếu vợ/chồng bảo lãnh là công dân Hoa Kỳ, bạn có thể làm theo quy trình dành cho hầu hết vợ/chồng sống ở nước ngoài và kết hôn với một công dân Hoa Kỳ, đồng thời bạn sẽ cần thực hiện các bước bổ sung 


Nếu vợ/chồng bảo lãnh là người có thẻ xanh, bạn sẽ làm theo quy trình dành cho hầu hết vợ/chồng sống ở nước ngoài và kết hôn với người có thẻ xanh, và bạn sẽ cần thực hiện các bước bổ sung.


Một số cặp vợ chồng có thể gửi tài liệu đăng ký của họ đến văn phòng USCIS quốc tế thay vì đến văn phòng USCIS có trụ sở tại Hoa Kỳ. Tùy chọn này có sẵn ở các quốc gia hoặc khu vực nơi USCIS có văn phòng (kiểm tra danh sách địa điểm văn phòng này). Ưu điểm lớn nhất của việc nộp đơn tại văn phòng USCIS quốc tế là thời gian xử lý nhanh hơn so với việc nộp đơn tại USCIS tại Hoa Kỳ. Tùy thuộc vào văn phòng bạn nộp đơn, điều này có thể rút ngắn thời gian chờ nhiều tháng trong quá trình đăng ký.


Cách 2: Nộp đơn dựa trên “trường hợp đặc biệt”


Đối với các cặp vợ chồng có “hoàn cảnh đặc biệt”, họ có thể nộp hồ sơ trực tiếp đến lãnh sự quán hoặc đại sứ quán Hoa Kỳ gần nhất. Quy trình đặc biệt này được gọi là "Nộp đơn lãnh sự trực tiếp" và là cách nhanh nhất để nhận được thẻ xanh dựa trên kết hôn: thường là khoảng ba tháng kể từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. Tuy nhiên, không phải tất cả các lãnh sự quán Hoa Kỳ đều cung cấp tùy chọn nộp đơn này và Bộ Ngoại giao không cung cấp danh sách chính thức về các lãnh sự quán đó.Ví dụ về các trường hợp ngoại lệ đủ điều kiện cho loại xử lý này bao gồm những trường hợp sau (xem danh sách đầy đủ trên trang web của Bộ Ngoại giao):


 • Nếu người phối ngẫu bảo lãnh đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, đóng quân ở nước ngoài và được triển khai hoặc phải chuyển đi trong thời gian ngắn

 • Nếu một trong hai vợ chồng cần điều trị y tế khẩn cấp tại Hoa Kỳ

 • Nếu một trong hai người phối ngẫu phải đối mặt với mối đe dọa sắp xảy ra đối với sự an toàn cá nhân của họ


Các bước bổ sung


Bất kể bạn chọn theo phương án nào ở trên, nếu cả hai vợ chồng đều sống ở nước ngoài thì người phối ngẫu bảo lãnh cũng cần phải chứng minh một trong những điều sau:


 • Họ đã duy trì nơi cư trú tại Hoa Kỳ (ví dụ: bằng cách duy trì nhà ở hoặc việc làm ở Hoa Kỳ và nộp tờ khai thuế thu nhập của Hoa Kỳ).

 • Họ có ý định tái lập nơi cư trú tại Hoa Kỳ sau khi đơn xin thẻ xanh dựa trên kết hôn được chấp thuận. Để làm như vậy, người phối ngẫu bảo lãnh sẽ cần phải nộp cả bằng chứng và bản khai có tuyên thệ (tuyên thệ) cho biết họ có ý định quay trở lại Hoa Kỳ. Bằng chứng có thể bao gồm việc ký hợp đồng thuê nhà ở Hoa Kỳ, đăng ký cho con bạn theo học tại một trường học ở Hoa Kỳ, mở tài khoản ngân hàng ở Hoa Kỳ và nhận một công việc ở Hoa Kỳ.


Hãy cân nhắc làm hồ sơ điều chỉnh trạng thái nếu:


 • Bạn đang sống ở Hoa Kỳ và muốn dành năm tiếp theo để sống ở đây.

 • Người phối ngẫu bảo trợ của bạn là người có thẻ xanh và bạn sẽ có thể duy trì tình trạng nhập cư hợp pháp tại Hoa Kỳ trong 2,5 năm tới.


Hãy cân nhắc làm quy trình xử lý lãnh sự nếu:


 • Bạn muốn sống ở nước ngoài trong năm tới và người phối ngẫu bảo lãnh của bạn là công dân Hoa Kỳ.

 • Người phối ngẫu bảo trợ của bạn là người có thẻ xanh và bạn sẽ không thể duy trì tình trạng nhập cư hợp lệ tại Hoa Kỳ trong ít nhất 2,5 năm sau khi nộp đơn bảo lãnh gia đình (đơn I-130).


Lưu ý 


Du lịch quốc tế


Bất kể bạn tuân theo quy trình nào, sẽ có một số hạn chế về thời gian và địa điểm bạn có thể đi du lịch với tư cách là vợ/chồng đang nộp đơn xin thẻ xanh:


 • Nếu bạn chọn thực hiện quy trình xử lý lãnh sự, việc đến Hoa Kỳ trong khi đơn đăng ký của bạn đang chờ xử lý có thể gặp khó khăn — thậm chí chỉ trong một chuyến đi ngắn. Đây là trường hợp ngay cả khi bạn đã có thị thực du lịch hợp lệ.

 • Nếu bạn chọn thực hiện điều chỉnh tình trạng, bạn không được đi ra ngoài Hoa Kỳ cho đến khi nhận được giấy thông hành ( “Travel permit”). Ngoài ra, bạn sẽ phải có mặt trong các cuộc phỏng vấn và cuộc hẹn ở Hoa Kỳ hoặc tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Hoa Kỳ.


Những rắc rối trong quá trình xử lý lãnh sự:


Khi trải qua quá trình xử lý lãnh sự, sẽ có thêm rủi ro là đơn đăng ký của bạn có thể được "xem xét hành chính", có nghĩa là đơn đăng ký của bạn sẽ được sàng lọc thêm. Không rõ chính xác lý do tại sao một số trường hợp nhất định sau khi Phỏng vấn, viên chức Lãnh sự gửi giấy xanh OF-194 yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc yêu cầu xem xét hành chính, nhưng điều đó thường có nghĩa là họ đã phát hiện ra một số điểm bất thường trong hồ sơ bạn. Điều này sẽ tốn thêm thời gian - đôi khi là vài tháng - cho quá trình nộp đơn. Trong khoảng thời gian này, việc tìm hiểu trạng thái của đơn đăng ký cũng sẽ gặp khó khăn.


Tuy nhiên, không có nguy cơ bị “xem xét hành chính” nếu bạn nộp đơn xin thẻ xanh dựa trên kết hôn từ bên trong Hoa Kỳ.


______________________________

Công ty Di trú & Quốc tịch chuyên tư vấn bảo lãnh định cư Mỹ

Điện thoại: (8428) 38 222 102 – Hotline: 0912 800 877

Website: ditruquoctich.com

Địa chỉ: Lầu 5, tòa nhà Master, 41 - 43 Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Về đầu trang Logo Zalo