icon-tel

Gọi ngay số

0912 800 877

Thời gian làm việc:

T2-T6: 8:30 - 17:30

Lý Do Trở Thành Công Dân Hoa Kỳ?

Aug 29,2021
Việc trở thành công dân Hoa Kỳ sẽ giúp các thường trú nhân có các quyền lợi và đặc ân. Là công dân cũng đồng nghĩa với những trách nhiệm mới.

Để trở thành công dân, quý vị phải sẵn lòng:


● Thề sẽ trung thành với Hoa Kỳ;

● Từ bỏ những bổn phận đối với bất kỳ nước nào khác; và

● Ủng hộ và bảo vệ Hoa Kỳ cũng như Hiến Pháp Hoa Kỳ.


Khi quý vị trở thành một công dân Hoa Kỳ, quý vị đồng ý thực hiện tất cả những trách nhiệm của công dân Mỹ. Ngược lại, quý vị được hưởng những quyền và đặc ân nhất định. Các thường trú nhân có hầu hết các quyền lợi của công dân Hoa Kỳ, nhưng có nhiều lý do quan trọng để xem xét việc trở thành công dân Hoa Kỳ, chẳng hạn như:


Bỏ Phiếu: Chỉ công dân mới được phép bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Ở hầu hết các tiểu bang, chỉ các công dân Hoa Kỳ mới được phép bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử.

Làm Bồi Thẩm Viên: Chỉ công dân Hoa Kỳ mới có thể làm bồi thẩm viên liên bang. Ở hầu hết các tiểu bang, chỉ các công dân Hoa Kỳ mới được phép làm bồi thẩm viên. Làm bồi thẩm viên là một trách nhiệm quan trọng đối với các công dân Hoa Kỳ.

Đi lại bằng Hộ Chiếu Hoa Kỳ: Hộ chiếu Hoa Kỳ cho phép các công dân Hoa Kỳ nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ Hoa Kỳ khi ở nước ngoài, nếu cần thiết.

Đưa Người Thân Trong Gia Đình sang Hoa Kỳ: Thường thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ ưu tiên hơn cho những công dân Hoa Kỳ nộp đơn bảo lãnh cho người thân trong gia đình sang thường trú tại đây.

Nhập Quốc Tịch cho Con Cái Sinh Ở Nước Ngoài: Ở hầu hết các trường hợp, những đứa con được sinh ở nước ngoài của công dân Hoa Kỳ được tự động trở thành công dân Hoa Kỳ.

Hội Đủ Điều Kiện Làm Việc Cho Chính Phủ Liên Bang: Một số việc làm nhất định trong các cơ quan chính phủ đòi hỏi phải có quốc tịch Hoa Kỳ.

Tranh Cử Các Chức Vụ Dân Cử: Chỉ các công dân mới được tranh cử chức vụ liên bang và hầu hết

các chức vụ trong chính quyền tiểu bang và địa phương.

Quyền Thường Trú Vĩnh Viễn: Quyền thường trú của công dân Hoa Kỳ không thể bị tước đoạt.

Hội Đủ Điều Kiện Hưởng Tiền Trợ Cấp và Học Bổng Liên Bang: Nhiều khoản tiền trợ cấp sinh


Để Biết Thêm Thông Tin Về Việc Nhập Quốc Tịch


Những người từ 18 tuổi trở lên muốn nhập quốc tịch phải xin Mẫu Đơn M-476, Hướng Dẫn Thủ Tục Nhập Quốc Tịch (A Guide to Naturalization). Hướng dẫn này có nhiều thông tin quan trọng về các điều kiện cần có để nhập quốc tịch. Nó cũng có hướng dẫn các mẫu đơn quý vị cần điền khi bắt đầu làm thủ tục nhập quốc tịch.
Để biết liệu quý vị có đủ điều kiện để xin nhập quốc tịch hay không, vui lòng truy cập trang web của Trung Tâm Nguồn Lực Nhập Quốc Tịch tại địa chỉ
www.uscis.gov/citizenship. Hãy sử dụng Mẫu Đơn N-400, Đơn Xin Nhập Quốc Tịch để xin nhập quốc tịch. Phải nộp lệ phí cùng với Mẫu Đơn N-400. Để kiểm tra mức phí nộp Mẫu Đơn N-400 hoặc bất cứ mẫu đơn nào của USCIS, vui lòng truy cập trang web www.uscis.gov/fees.

Về đầu trang Logo Zalo