icon-tel

Gọi ngay số

0912 800 877

Thời gian làm việc:

T2-T6: 8:30 - 17:30

Các Bộ Và Cơ Quan Của Chính Quyền Liên Bang tại Hoa Kỳ

Để có thể an cư và lạc nghiệp nên vùng đất mới, di dân nên biết rõ cách liên hệ với các Bộ và Cơ quan Chính quyền Liên bang. Sau đây là danh sác các ban ngành liên quan đến việc định cư tại Hoa Kỳ cũng như thông tin liên hệ.

U.S Department of Education (ED) (Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ)
Điện thoại: 1-800-USA-LEARN
Điện thoại: 1-800-872-5327
Dành cho người khiếm thính: 1-800-437-0833
www.ed.gov


U.S Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) (Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng)
Điện thoại: 1-800-669-4000
Dành cho người khiếm thính: 1-800-669-6820
www.eeoc.gov

U.S Department of Health and Human Services (HHS) (Bộ Y Tế Và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ)
Điện thoại: 1-877-696-6775
www.hhs.gov


U.S Department of Homeland Security (DHS) (Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ)
Điện thoại: 202-282-8000
www.dhs.gov

U.S Citizenship and Immigration Services (USCIS) (Cơ Quan Nhập Tịch Và Di Trú Hoa Kỳ)
Điện thoại: 1-800-375-5283
Dành cho người khiếm thính: 1-800-767-1833
www.uscis.gov


U.S Customs and Border Protection (CBP) (Cục Hải Quan Và Biên Phòng Hoa Kỳ)
Điện thoại: 202-354-1000
www.cbp.gov

U.S Immigration and Customs Enforcement (ICE) (Cục Kiểm Soát Di Trú Và Hải Quan Hoa Kỳ)
www.ice.gov


U.S Department of Housing and Urban Development (HUD) (Bộ Gia Cư Và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ)
Điện thoại: 202-708-1112
Dành cho người khiếm thính: 202-708-1455
www.hud.gov

U.S Department of Justice (DOJ) (Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ)
Điện thoại: 202-514-2000
www.justice.gov


Selective Service System (SSS) (Đăng Ký Với Sở Quân Vụ)
Điện thoại: 1-888-655-1825
Điện thoại: 847-688-6888
Dành cho người khiếm thính: 847-688-2567
www.sss.go

U.S Department of the Treasury (Bộ Tài Chính Hoa Kỳ)
Internal Revenue Service (IRS) (Sở Thuế Vụ)
Điện thoại: 1-800-829-1040
Dành cho người khiếm thính: 1-800-829-4059
www.irs.gov

www.socialsecurity.gov hoặc www.segurosocial.gov/espanol


U.S Department of State (DOS) (Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ)
Điện thoại: 202-647-4000
Dành cho người khiếm thính: 1-800-877-8339
www.state.gov

Social Security Administration (SSA) (Sở An Sinh Xã Hội)
Điện thoại: 1-800-772-1213
Dành cho người khiếm thính: 1-800-325-0778

Về đầu trang