icon-tel

Gọi ngay số

0912 800 877

Thời gian làm việc:

T2-T6: 8:30 - 17:30

Bảo trợ tài chánh và đồng bảo trợ tài chánh diện Fiance

Sep 26,2016
Mỗi người bảo lãnh cho hôn thê/ hôn phu của mình phải hoàn tất đơn bảo trợ tài chánh fiance. Nếu người bảo lãnh có mức thu nhập thấp hơn yêu cầu thì phải cần có người đồng bảo trợ cho hồ sơ.
bảo trợ tài chánh fiance
Bảo trợ tài chánh và đồng bảo trợ tài chánh diện Fiance

Hồ sơ bảo lãnh hôn thê / hôn phu (Fiance) sau khi được Sở Di Trú chấp thuận sẽ được chuyển tới Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC). NVC sẽ cung cấp số hồ sơ và gửi đơn bảo lãnh cho Đại sứ quán Mỹ hoặc Lãnh sự quán nơi người được bảo lãnh (đương đơn) đang sinh sống.

Sau khi nhận được giấy tờ từ NVC, Lãnh sự sẽ gửi cho đương đơn 1 lá thư yêu cầu gửi những giấy tờ cần thiết, sau khi hoàn tất giấy tờ cho Lãnh sự quán thì đương đơn phải đăng ký lịch phỏng vấn với Lãnh sự quán (đăng ký online).

Mỗi người bảo lãnh cho hôn thê/ hôn phu của mình phải hoàn tất đơn bảo trợ tài chánh fiance và kèm theo giấy tờ thuế để chứng minh rằng người được bảo lãnh sẽ không trở thành gánh nặng của xã hội. Người bảo lãnh phải có thu nhập bằng hoặc cao hơn so với thu nhập yêu cầu trong bảng hướng dẫn nhập cư.

Hồ sơ bảo trợ tài chánh fiance của người bảo trợ bao gồm những giấy tờ sau:

- Đơn I-134
- Thuế của năm gần nhất và W2/1099isc
- Hai cùi lương
- Giấy chứng nhận việc làm hoặc giấy phép kinh doanh.
- Bằng quốc tịch hoặc thẻ xanh (bản copy).

Khi nào cần người đồng bảo trợ tài chánh?

đồng bảo trợ tài chánh fiance
Hồ sơ cần người đồng bảo trợ tài chánh

Trong trường hợp người bảo lãnh không đủ điều kiện về tài chánh, người bảo lãnh có thể tìm người đồng bảo trợ cho hôn thê / hôn phu của mình. Người đồng bảo trợ tài chánh phải đáp ứng được những yêu cầu theo hướng dẫn và cũng làm 1 bộ bảo trợ tài chánh giống như người bảo lãnh.

Thông thường khi bảo lãnh diện K-1, người bảo lãnh thu nhập thấp phải nhờ người khác ký tên đồng bảo trợ tài chính thì khả năng được cấp visa sẽ khó.

Tuy nhiên cũng tuỳ vào mỗi trường hợp chứ không phải chỉ vì cần đồng bảo trợ tài chánh mà hồ sơ của đương đơn sẽ bị đánh rớt. Nếu người đồng bảo trợ tài chính có mối quan hệ trực tiếp với người bảo lãnh (cha mẹ, con cái, anh chị em ruột) hay việc chứng minh mối quan hệ của người bảo lãnh và đương đơn thực sự thuyết phục được viên chức Lãnh sự thì hồ sơ của bạn vẫn có thể được chấp thuận.

Bạn đang cần tư vấn hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ.
Đừng ngần ngại liên hệ Di trú & Quốc tịch để được hỗ trợ.
Điện thoại: 0838 222 102 - hotline: 0912 800 877


Về đầu trang Logo Zalo