icon-tel

Gọi ngay số

0912 800 877

Thời gian làm việc:

T2-T6: 8:30 - 17:30

Số An Sinh Xã Hội Là Gì

Là một thường trú nhân, quý vị hội đủ điều kiện nhận Số An Sinh Xã Hội, đây là số do chính phủ Hoa Kỳ cấp cho quý vị. Số này giúp chính quyền theo dõi thu nhập của quý vị và các trợ cấp quý vị có thể được hưởng. Số An Sinh Xã Hội cũng được các tổ chức tài chính và những cơ quan khác, như trường học, sử dụng để nhận dạng quý vị.

Quý vị có thể phải cung cấp Số An Sinh Xã Hội khi thuê căn hộ hoặc mua nhà. An Sinh Xã Hội là chương trình của chính phủ Hoa Kỳ trợ cấp cho một số người lao động đã nghỉ hưu và gia đình của họ; một số người lao động khuyết tật và gia đình họ; và một số thân nhân của người lao động đã qua đời. Cơ quan chính phủ phụ trách chương trình An Sinh Xã Hội được gọi là Sở An Sinh Xã Hội (SSA).


Quý vị không cần điền đơn xin hoặc đến văn phòng An Sinh Xã Hội để xin Số An Sinh Xã Hội nếu tất cả những điều kiện sau đây áp dụng cho quý vị:

 • Quý vị đã xin thẻ hoặc Số An Sinh Xã Hội khi làm đơn xin thị thực nhập cư;
 • Quý vị đã làm đơn xin thị thực nhập cư trong tháng 10 năm 2002 hoặc sau đó; và
 • Quý vị từ 18 tuổi trở lên khi tới Hoa Kỳ.

Trong trường hợp này, thông tin cần thiết để cấp Số An Sinh Xã Hội cho quý vị đã được Bộ Ngoại Giao và Bộ An Ninh Nội Địa gửi tới Sở An Sinh Xã Hội (SSA). Sở An Sinh Xã Hội sẽ cấp cho quý vị Số An Sinh Xã Hội và gửi thẻ An Sinh Xã Hội của quý vị qua đường bưu chính tới cùng địa chỉ mà USCIS đã sử dụng để gửi thẻ Thường Trú Nhân cho quý vị. Quý vị sẽ nhận được thẻ An Sinh Xã Hội trong vòng ba tuần sau khi tới Hoa Kỳ. Nếu quý vị không nhận được thẻ của mình trong vòng ba tuần sau khi tới Hoa Kỳ, hãy liên lạc ngay với SSA. Hãy liên lạc ngay với SSA nếu quý vị thay đổi địa chỉ nhận thư sau khi quý vị tới nhưng trước khi quý vị nhận được thẻ An Sinh Xã Hội. Quý vị phải đến văn phòng An Sinh Xã Hội để xin Số An Sinh Xã Hội nếu có bất kỳ điều kiện nào sau đây áp dụng cho quý vị:

 • Quý vị đã không yêu cầu cấp Số An Sinh Xã Hội hoặc thẻ An Sinh Xã Hội khi xin thị thực nhập cư;
 • Quý vị đã nộp đơn xin thị thực nhập cư trước tháng 10 năm 2002; hoặc
 • Quý vị dưới 18 tuổi khi tới Hoa Kỳ.

Một đại diện An Sinh Xã Hội sẽ giúp quý vị nộp đơn xin Số An Sinh Xã Hội. Mang theo giấy tờ sau đây khi quý vị tới văn phòng An Sinh Xã Hội để nộp đơn xin:

 • Giấy khai sinh hoặc những giấy tờ khác như hộ chiếu cho biết năm sinh và nơi sinh.
 • Giấy tờ cho biết tình trạng nhập cư, bao gồm cả giấy phép lao động tại Hoa Kỳ. Giấy tờ này có thể là Thẻ Thường Trú Nhân hoặc hộ chiếu có đóng dấu nhập cư hoặc thị thực.


Sở An Sinh Xã Hội sẽ gửi cho quý vị Số An Sinh Xã Hội qua đường bưu điện. Quý vị sẽ nhận được thẻ An Sinh Xã Hội khoảng hai tuần sau khi Sở An Sinh Xã Hội nhận được đầy đủ các giấy tờ cần thiết cho đơn xin của quý vị. Nếu SSA cần xác minh bất kỳ tài liệu nào thì sẽ mất thêm thời gian để nhận Số An Sinh Xã Hội.


Bảo Vệ Bản Thân và Tiền Bạc - Tránh Bị Giả Danh


Giả danh nghĩa là ai đó đã ăn cắp thông tin cá nhân của quý vị, ví dụ như số An Sinh Xã Hội hoặc số tài khoản ngân hàng. Họ có thể sử dụng thông tin này để rút tiền từ tài khoản ngân hàng của quý vị hoặc làm một thẻ tín dụng đứng tên của quý vị. Giả danh là một hành vi phạm pháp nghiêm trọng. Hãy tự bảo vệ cho mình bằng những cách sau:

 • Chỉ cung cấp thông tin cá nhân của mình cho những người hoặc cơ sở kinh doanh nào mà quý vị biết rõ và tin tưởng, nhất là trên điện thoại hoặc Internet.
 • Cất thẻ An Sinh Xã Hội ở nơi an toàn trong nhà. Đừng mang theo trong người.
 • Chỉ mang theo những giấy chứng minh hoặc thẻ tín dụng nào cần thiết lúc đó. Cất những giấy tờ còn lại ở chỗ an toàn trong nhà.
Công ty Di trú & Quốc tịch chuyên tư vấn bảo lãnh định cư Mỹ
Điện thoại: (8428) 38 222 102 – Hotline: 0912 800 877
Website: ditruquoctich.com
Địa chỉ: Lầu 5, tòa nhà Master, 41 - 43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Về đầu trang