icon-tel

Gọi ngay số

0912 800 877

Thời gian làm việc:

T2-T6: 8:30 - 17:30

SỞ DI TRÚ MỸ TĂNG PHÍ TỪ THÁNG 12/2016

Từ ngày 23/12/2016, lệ phí cho các dịch vụ liên quan đến Di trú sẽ tăng trung bình khoảng 21%. Tất cả các đơn gửi đến Sở Di trú Mỹ (USCIS) có đóng dấu bưu điện từ ngày 23/12/2016 đều phải trả theo mức phí mới.
Trong khi phí của một số loại đơn vẫn như cũ, một số loại phí của những đơn khác có mức tăng đáng kể. Theo USCIS, việc tăng phí là cần thiết bởi vì cơ quan này không nhận được thêm bất kỳ nguồn tài chính nào từ Quốc Hội để trang trải các chi phí liên quan đến những người dân tị nạn, di dân và Ban Chiến Dịch Quốc Tế (RAIO), việc xác nhận người nước ngoài có hệ thống cho Chương Trình Quyền Lợi (SAVE) (khác với các khoản chi phí mà người dùng tự chi trả) và Văn phòng quốc tịch. USCIS đã cho rằng các khoản phí này sẽ được nhận từ Quốc Hội, tuy nhiên thực tế điều này đã không diễn ra.

Sở Di Trú tăng phí
Đợt tăng phí lần này được USCIS cho rằng chính đáng và hợp lý.

Khi không có được nguồn tài trợ nào từ Quốc Hội, cơ quan này sẽ hoạt động dựa trên số tiền thu được từ việc tăng phí nộp đơn. Trong nhiều năm, những người ủng hộ đã lập luận rằng lệ phí thu được từ những người nộp đơn không đủ để USCIS hoạt động và rằng Quốc Hội cần bổ sung một nguồn quỹ thích hợp. Nhưng thay vào đó, quyết định về việc tăng 21% mức phí nộp đơn đã được đưa ra.
Danh sách đầy đủ các khoản phí tăng được thể hiện trên trang web của Sở Di trú Mỹ (USCIS), và sau đây là một vài điểm nổi bật:

  • Một số đương đơn xin nhập tịch sẽ được áp dụng với mức phí giảm, nhưng phần lớn chi phí của nhiều hình thức liên quan đến việc nhập tịch sẽ tăng đáng kể. Đây được xem là một rào cản đối với những di dân đủ điều kiện nhập tịch, hoặc để thu thập tài liệu chứng minh quốc tịch, đối với một số người sẽ không có khả năng cho mức phí mới.
  • Có 3 cấp độ mức phí mới dành cho Đơn thi Quốc tịch (Đơn N-400). Các mức phí tiêu chuẩn sẽ tăng từ $595 lên $640 (không bao gồm phí sinh trắc học). Mức phí sẽ được giảm $320 đối với những ai có khó khăn về mặt tài chính nếu thu nhập gia đình lớn hơn 150% nhưng không vượt quá 200% mức thu nhập hộ nghèo tiêu chuẩn của Liên Bang. Không có phí nào được tính cho người nộp đơn liên quan đến quân sự hoặc miễn lệ phí đã được phê duyệt.
  • Lệ phí cho người nộp Đơn lấy chứng nhận Quốc tịch (Mẫu đơn N-600) sẽ tăng từ $600 lên $1,170. Phí của Đơn thay thế chứng nhận Quốc tịch (Mẫu đơn N-565) sẽ tăng từ $345 lên $555

Sở Di Trú USCIS sẽ tăng khá cao lệ phí nộp đơn trên 30 loại đơn thường được sử dụng. Sau đây là một số lệ phí tăng liên quan đến các loại đơn dành cho diện bảo lãnh:

Sở di trú Mỹ tăng phí

Bên cạnh việc tiết kiệm tiền khi nộp đơn Sở di trú trước ngày 23/12/2016, còn có một điểm rất có lợi khác nếu nộp đơn ngay bây giờ. Nếu đương đơn đã nộp đơn cho Sở Di Trú trong tương lai gần, đương đơn có thể được bảo đảm rằng sẽ chẳng có luật nào trong tương lai sẽ gây nguy hại đơn bảo lãnh của đương đơn.

Tổng hợp


Liên hệ Công ty Di Trú Và Quốc Tịch để được tư vấn bảo lãnh định cư Mỹ:

Điện thoại: (848) 38 222 102
Website: ditruquoctich.com
Địa chỉ: Lầu 5 tòa nhà Master, 41 - 43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3

Về đầu trang