icon-tel

Gọi ngay số

0912 800 877

Thời gian làm việc:

T2-T6: 8:30 - 17:30

Lịch Cấp Chiếu Khán Di Dân Tháng 8 Năm 2019

Ngày 5/7/2019 Bộ ngoại giao Hoa Kỳ thông báo chính thức lịch cấp chiếu khán di dân tháng 8 năm 2019 dành cho diện bảo lãnh gia đình

Lịch chiếu khán xin cấp ngày phỏng vấn, áp dụng đối với hồ sơ đã hoàn tất NVC

Diện bảo lãnh

Thời gian chờ

NVC đang xét duyệt đến

Tăng so với
tháng trước

F1

8 năm

01/07/2012

16 tuần

F2A

1 - 2,5 năm

Hiện tại

Hiện tại

F2B

7 năm

01/01/2014

16 tuần

F3

10 năm

22/06/2007

10 tuần

F4

12 năm

01/10/2006

14 tuần

Lịch chiếu khán để mở hồ sở tại NVC/ chuyển diện tại USCIS

(Áp dụng cho đương đơn hiện đang ở Hoa Kỳ bằng các visa không định cư và đang có hồ sơ bảo lãnh nhưng chưa đáo hạn)

Diện bảo lãnh

Thời gian chờ

NVC đang xét duyệt đến

Tăng so với
tháng trước

F1

7 năm

01/03/2013

16 tuần

F2A

1 -2,5 năm

01/06/2019

12 tuần

F2B

5 năm

01/09/2014

2 tuần

F3

10 năm

22/12/2007

10 tuần

F4

11 năm

15/12/2006

0 tuần


Ghi chú:
Diện F1 : Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi
Diện F2A : Thường trú nhân bảo lãnh vợ/ chồng và các con độc thân dưới 21 tuổi
Diện F2B : Thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi
Diện F3 : Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình
Diện F4 : Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh chị em

 

Về đầu trang