icon-tel

Gọi ngay số

0912 800 877

Thời gian làm việc:

T2-T6: 8:30 - 17:30

Lịch Cấp Chiếu Khán Di Dân Tháng 5 Năm 2018

Ngày 06/04/2018 Bộ ngoại giao Hoa Kỳ thông báo chính thức lịch cấp chiếu khán di dân tháng 5 năm 2018 dành cho diện bảo lãnh gia đình

Lịch chiếu khán xin cấp ngày phỏng vấn, áp dụng đối với hồ sơ đã hoàn tất NVC

Diện bảo lãnhThời gian chờ
NVC đang xét duyệt đến
Tăng so với
tháng trước
F1
8 năm
08/04/2011 4 tuần
F2A
12 - 18 tháng
01/06/20164 tuần
F2B
7 năm
11/05/20114 tuần
F3
10 năm
01/02/20064 tuần
F4
12 năm
01/10/20042 tuần


 Lịch chiếu khán để mở hồ sở tại NVC/ chuyển diện tại USCIS
(Áp dụng cho đương đơn hiện đang ở Hoa Kỳ bằng các visa không định cư và đang có hồ sơ bảo lãnh nhưng chưa đáo hạn)

Diện bảo lãnhThời gian chờ
NVC đang xét duyệt đến
Tăng so với
tháng trước
F1
7 năm
08/01/2012
1 tuần
F2A
6 tháng
22/09/2017
0 tuần
F2B
5 năm
08/09/2011
1 tuần
F3
10 năm
08/09/2006
1 tuần
F4
11 năm
01/04/2005
4 tuần

Ghi chú:
Diện F1 : Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi
Diện F2A : Thường trú nhân bảo lãnh vợ/ chồng và các con độc thân dưới 21 tuổi
Diện F2B : Thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi
Diện F3 : Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình
Diện F4 : Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh chị em
Về đầu trang