icon-tel

Gọi ngay số

0912 800 877

Thời gian làm việc:

T2-T6: 8:30 - 17:30

Lịch Cấp Chiếu Khán Di Dân Tháng 3 Năm 2017

Ngày 08/02/2017 Bộ ngoại giao Hoa Kỳ thông báo chính thức lịch cấp chiếu khán di dân tháng 3 năm 2017 dành cho diện bảo lãnh gia đình.

Lịch chiếu khán các hồ sơ đương đơn đang ở ngoài Hoa Kỳ

Diện bảo lãnhThời gian chờ
NVC đang xét duyệt đến
Tăng so với
tháng trước
F1
8 năm
01/06/201013 tuần
F2A
12 - 18 tháng
08/05/20153 tuần
F2B
7 năm
15/08/20106 tuần
F3
10 năm
22/04/20054 tuần
F4
12 năm
22/02/20043 tuần


Lịch chiếu khán các hồ sơ được nộp sớm và xin chuyển đổi tình trạng tại Hoa Kỳ
(Áp dụng cho đương đơn hiện đang ở Hoa Kỳ bằng các visa không định cư và đang có hồ sơ bảo lãnh nhưng chưa đáo hạn)

Diện bảo lãnhThời gian chờ
NVC đang xét duyệt đến
Tăng so với
tháng trước
F1
7 năm
01/01/2011
4 tuần
F2A
6 tháng
22/11/2015
0
F2B
5 năm
08/02/2011
0
F3
10 năm
22/08/2005
0
F4
11 năm
01/07/2004
0

Ghi chú:
Diện F1 : Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi
Diện F2A : Thường trú nhân bảo lãnh vợ/ chồng và các con độc thân dưới 21 tuổi
Diện F2B : Thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi
Diện F3 : Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình
Diện F4 : Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh chị em
Về đầu trang